Portal bazaprzedszkoli.com poleca kursy tańca w Studio Tańca Spin szkoła tańca warszawa  Województwa
  Oferty z wybranego województwa

wojewĂłdztwa


  Polecamy
  Lista ofert promowanych

 
  Reklamy

Przedszkole Barnabici


Adres › ul. Smoluchowskiego 1
Miasto › Warszawa
Województwo › mazowieckie
Typ działalności › niepubliczne


Zdjęcia obiektu

Kliknij na miniaturę, aby zobaczyć zdjęcie w pełnych rozmiarach.


Kontakt

Telefon › 603999552
E-mail › p.aniolastroza@przedszkolebarnabici.pl
WWW › przedszkolebarnabici.pl


Dostępne zajęcia dodatkowe/ udogodnienia

rytmika
gimnastyka
angielski
taniec
plastyka
origami
opieka psychologa
zajecia logopedyczne (logopeda)
okulista (w przedszkolach dla dzieci z wada wzroku)


Informacje o ilosci grup, miejsc, posilków w przedszkolu

Ilość dzieci w grupie ›  15
Ilość posiłków ›  5

Ilość grup ›  6
Ilość dzieci w przedszkolu ›  90


Opis przedszkola

atolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe Anioła Stróża i Dzieciątka Jezus
Założyciele i opiekuni: Ojcowie Barnabici

Przedszkole ,,Anioła Stróża" to nowoczesny, przestronny i świetnie wyposażony obiekt, dostosowany do obowiązujących norm unijnych, o łącznej powierzchni 300 m2. Wszystkie pomieszczenia w placówce są klimatyzowane, a także objęte monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym.

Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe „Dzieciątka Jezus” to przedszkole twórcze i przyjazne dzieciom, w którym mogą czuć się szczęśliwe, spokojne i bezpieczne; mogą rozwijać swoje zdolności, predyspozycje, uczyć się wrażliwości na drugiego człowieka, na wszystko co je otacza; osiągną sprawność funkcjonowania w środowisku, dojrzałość społeczną i emocjonalną, a także poczucie własnej wartości.
Rekrutacja

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 1 rok i 6 m-cy .
2. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 18.00.
3. Dzieci do przedszkola przyprowadzamy w godzinach:
- od 6.30 – 8.00
- rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycieli o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola.
4. Dzieci odbieramy z przedszkola w godzinach od 13.30 do 18.00
5. Dzieci odbierają rodzice (opiekunowie) lub inne pełnoletnie osoby, upoważnione na piśmie przez rodziców.
6. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe.
7. W przedszkolu nie podaje się dziecku żadnych leków.
8. Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi:
- Dyrektor Przedszkola
- Rada Pedagogiczna
- Grupa Rodziców wspomagająca pracę przedszkola – Rada Rodziców.
9. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 9.00 – 14.00
10. Program wychowania przedszkolnego realizowany jest przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.
11. Rodzice mają prawo do:
a) poznania treści Statutu Przedszkola ,,Anioła Stróża”
b) poznania treści Konwencji Praw Dziecka
c) pełnej informacji dotyczącej dziecka
d) kontaktu z Dyrektorem Przedszkola w celu uzyskania informacji, przekazywania swojej opinii lub rozwiązywania problemów
e) uczestniczenia w zajęciach otwartych, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez Przedszkole.
12. Rodzice zobowiązani są do:
a) Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola
b) Wnoszenia opłat za Przedszkole w wyznaczonych terminach tj. do dnia 5 każdego miesiąca, płatne z góry przez 12 miesięcy, w okresie wakacji (lipiec, sierpień) czesne obniżone o 20% od kwoty 1050,00 zł.
c) Informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka, potwierdzenia przez lekarza stosowania zalecanych diet.
d) Wprowadzania dziecka do budynku przedszkolnego i przekazywania go uprawnionemu pracownikowi przedszkola.
e) Informowanie nauczyciela o zmianie kontaktowego numeru telefonu.
f) Przestrzeganie ustalonych terminów spotkań oraz rozmów indywidualnych z nauczycielami i specjalistami.
13. Rekrutacja dzieci:
- okres rekrutacji na następny rok szkolny trwa od 1 lutego do 30 marca,
- o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor,
- dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną, która może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć

Mapa dojazdowa

Ładowanie mapy...


Komentarze

Aktualnie brak komentarzy dotyczących tego obiektu.


  Dodaj swój komentarz

Kod:

865f6

Przepisz kod:
Imię i nazwisko:
Treść komentarza: